Infobric Field Support

Mallar

Mall: Mottagningskontroll
Formulär och checklista som kan användas vid mottagningskontroller Mall: Mottagningskontroll FORMULÄR:  Gods:  Leverantör:...
Mall: Vinterrond
Detta är en anpassad mall för vinterronder. Mallen kan användas för att säkerställa att projektet förebygger risker förknippade med halka, mörker och likn...
Mall: BREEAM
Detta är en anpassad mall (checklista) för BREEAM baserad på Checklista A1 för BREEAM-certifiering.  Punkterna i mallen är kopplade till områ...
Mall: Fuktrond
Detta är en mall för fuktronder som tagits fram av FuktCentrum vid Lunds Tekniska Högskola. Mallen ingår i branschstandarden ByggaF.  OBS! Ta alltid hjälp ...
Mall: Brandrond
Detta är en mall för brandronder som innehåller punkter för att kontrollera risker under byggskedet, brandskydd och utrymning.  OBS! Ta alltid...
Mall: LEED
Detta är en anpassad mall (checklista) för LEED, där punkterna i mallen är kopplade till områden som löpande behöver kontrolleras och dokumenteras för a...
Mall: Riktad Skyddsrond Covid-19
Detta är en anpassad mall för riktade Covid-19 ronder. Mallen kan användas för att projektet ska förebygga minskningen av smittspridning. Mall...