Alla som är inbjudna till ett projekt har möjlighet att rapportera in. Vilka rapporter respektive projekt kan skapa är upp till platsledningen. Längst upp kan du se instruktioner för hur du fyller i rapporten specifikt. 

Såhär gör du för att skapa en rapport från mobilapplikationen: 

  1. Välj vilket projekt du ska rapportera i (Här klickar du på projektets namn i grön text)

  2. Klicka på den gröna cirkeln med tre prickar nere i det högra hörnet.

  3. Klicka på Skapa rapport.

  4. Välj vilken typ av rapport du vill skapa.

  5. Klicka på Nästa och fyll i samtliga uppgifter. 

Om du önskar att markera på planritning var händelsen inträffat kan du punkt markera på planritningen med en nål genom att trycka på "Nivåer och sektorer" - välj sedan vilken nivå det gäller. Därefter går det bra att markera på ritning.

OBS! Projektet behöver ha aktiverat och laddat upp planritningar för detta ska finnas tillgängligt. 


6. Efter rapporten är ifylld trycker du på Nästa
7. Du har nu möjligheten att fylla i vem du önskar att skicka rapporten till, platsadministratörer får alltid rapporten. 

När du har klickat på Skicka så kommer du till synkroniseringssidan och kan tydligt se när din rapport är färdig synkroniserad och skickad.