Samtliga behörigheter ger möjligheten att rapportera. När ansvarig person har behandlat rapporten så skickas en notis automatiskt tillbaka via epost till den som rapporterat.

  1. Välj vilket projekt du ska rapportera i2. Klicka på de tre prickarna nere i hörnet och sedan skapa rapport


3. Välj mellan att rapportera en olycka, ett tillbud, riskobservation eller positiv observation

4. Fyll i den information som efterfrågas. Om ritningar är aktiverat i projektet har du möjlighet att välja nivå i projektet och sedan markera exakt plats på ritningen 

5. Klicka på nästa


Hur du markerar på ritning efter att ha valt vilken nivå med tillhörande ritning du vill använda dig av. Du kommer se en knappnål på kartan som du sedan placerar ut på den plats där punkten inträffat genom att zooma in och dra markeringen till önskad placering.


6. Välj vilka personer som du vill ska ta emot din rapport. Projektadministratörena i projektet får automatiskt din rapport för vidarehantering.
7. Klicka på skicka.

När du har klickat på skicka så kommer du till synkroniseringssidan och kan tydligt se när din rapport är färdig synkroniserad och skickad.