Infobric Field

Kom igång med Infobric Field

VIDEO - Introduktion åtgärdsansvarig
Kort introduktion för dig som ska använda BuildSafe för att hantera avvikelser samt rapportera observationer, incidenter och olyckor. 
Ons, 16 mar., 2022 at 2:36 E.M.
Hur rapporterar jag en observation, ett tillbud eller en olycka via mobilapplikationen?
Samtliga behörigheter ger möjligheten att rapportera. När ansvarig person har behandlat rapporten så skickas en notis automatiskt tillbaka via epost till de...
Mån, 22 aug., 2022 at 10:08 F.M.
Hur åtgärdar jag en avvikelse?
Klicka på avvikelser tilldelade mig 2. Klicka på den avvikelse du vill åtgärda eller inte kan åtgärda. 3. Klicka på den gröna knappen om du kan åt...
Tors, 1 sep., 2022 at 10:03 F.M.