Infobric Field Support

Kom igång med Infobric Field

Hur rapporterar jag en observation, ett tillbud eller en olycka via mobilapplikationen?
Samtliga behörigheter ger möjligheten att rapportera. När ansvarig person har behandlat rapporten så skickas en notis automatiskt tillbaka via epost till de...
Hur åtgärdar jag en avvikelse?
Börja med att gå in i det projekt som du ska åtgärda avvikelsen i. 1. Klicka på avvikelser tilldelade mig 2. Klicka på den avvikelse du vill åtgärda el...