Infobric Field Support

Kom igång med Infobric Field

Rapportering via mobilapplikationen
Alla som är inbjudna till ett projekt har möjlighet att rapportera in. Vilka rapporter respektive projekt kan skapa är upp till platsledningen. Längst upp k...
Hur åtgärdar jag en avvikelse?
Börja med att gå in i det projekt som du ska åtgärda avvikelsen i. 1. Klicka på avvikelser tilldelade mig 2. Klicka på den avvikelse du vill åtgärda ell...