Infobric Field Support

Kontoägare

Hur arkiverar jag ett projekt?
Du som projektadministratör kan via webbplattformen arkivera ett projekt enligt följande: Klicka på kugghjulet uppe i högra hörnet.  Klicka på Projekt...
Hur kan jag jobba med utredningar?
Utredningsformulär gör det enkelt att genomföra noggranna utredningar av alla rapporterade incidenter i Infobric Field. Endast användare med ”Utredare” -be...
Hur skapar jag rapportflöden för mitt företagskonto?
Rapportflöden i Infobric Field tillåter kontoägare att skapa olika typer av rapporter. Rapportflödesinställningarna är mycket flexibla, så att kontoägare ka...