Infobric Field Support

Arbeta med QR-kod

Hur laddar jag ner QR-koden för mitt projekt?
Gå in i det projekt som du vill ladda ner QR-koden för.  Klicka på detaljer i menyn till vänster. Din unika projekt QR-kod finns till höger i vyn - proje...
Hur kan nya användare få tillgång till projekt med QR-kod?
Genom att scanna projektets unika QR-kod kan nya användare snabbt och enkelt komma igång med Infobric Field utan att bli inbjudna av administratörer.  F...