Infobric Field

Arbeta med QR-kod

Hur kan jag arbeta med QR-kod i mitt projekt?
Det finns två olika sätt som arbetare på plats kan arbeta med projektets QR-kod: Registrering nya användare - genom att skanna projektets QR-kod kan nya ...
Tors, 15 sep., 2022 at 8:36 F.M.
Hur laddar jag ner QR-koden för mitt projekt?
Gå in i det projekt som du vill ladda ner QR-koden för.  Klicka på detaljer i menyn till vänster. Din unika projekt QR-kod finns till höger i vyn - proje...
Tors, 15 sep., 2022 at 8:40 F.M.
Hur kan nya användare få tillgång till projekt med QR-kod?
Genom att scanna projektets unika QR-kod kan nya användare snabbt och enkelt komma igång med Infobric Field utan att bli inbjudna av administratörer.  F...
Tors, 15 sep., 2022 at 8:59 F.M.
Hur kan jag rapportera observationer/incidenter med QR-kod?
Det går att rapportera observationer, tillbud och olyckor med hjälp av projektets QR-kod. Samtliga behörigheter har möjlighet att rapportera. När ansvarig p...
Ons, 7 dec., 2022 at 5:49 E.M.