Kort introduktion för dig som ska använda BuildSafe för att hantera avvikelser samt rapportera observationer, incidenter och olyckor.