1. Klicka på positiva observationer i menyn till vänster i projektvyn

  2. Klicka på den positiva observation som du vill hantera

3. Klicka på Arkivera till höger i vyn. Rapporten arkiveras nu i projektet, men finns tillgänglig att gå tillbaka till när som helst.