OBS! Om du raderar en observation eller incident så kan vi inte återställa den, radera endast om du vet att det inte är information som du behöver.

Gå in på det projekt där du vill redigera/radera observationen eller incidenten och gör följande:


1. Klicka på riskobservationer eller incidenter i menyn till vänster

2. Klicka på den observation/incident som du vill redigera eller radera

3. Klicka på redigera

Om du väljer att redigera observationen/incidenten:

4. Det du kan redigera är typ (vilket menas med om det är en riskobservation, tillbud eller olycka), kategori, beskrivning och nivåer & sektorer.

5. Efter att du redigerat klart, klicka på spara (i statusfältet till höger står det nu att rapporten är uppdaterad)

6. Klicka på spara


Om du väljer att radera observationen/incidenten:

4. Klicka på radera

5. Kicka på radera

OBS! För att kunna redigera eller radera en observation/incident så behöver du vara projektadministratör eller kontoägare. Det går endast att redigera/radera rapporter som ligger kvar under rapporterad stadiet.