1. Klicka på incidenter i menyn till vänster i projektvyn.

  2. Här finns samtliga tillbud och olyckor i projektet. 

Via appen:

  1. Klicka på incidenter

Här finns samtliga tillbud och olyckor från dina projekt