Du kan se se listan både via BuildSafes webbplattform och mobilapplikation. 

Webbplattformen: 

  1. Klicka på incidenter i menyn till vänster i projektvyn.

  2. Växla till rapporterad av mig

  3. Här syns listan med dina rapporterade tillbud och olyckor.

Mobilapplikationen:

  1. Klicka på incidenter

2. Växla till rapporterad av mig, här finns listan med de tillbud och olyckor du rapporterat i dina projekt