1. Klicka på Rapporter i menyn

  2. Klicka på Riskobservationer

  3. Filtrera mellan olika status på riskobservationerna. De filter som finns är Rapporterad, Väntar på åtgärd och Ärende avslutat

TIPS! Använd de filter som finns för att filtrera mellan exempelvis en viss tidsperiod eller projekt.