1. Klicka på Rapporter i menyn

  2. Klicka på Incidenter 

  3. Filtrera mellan olika statusar, de som finns är Rapporterad, Väntar på åtgärd, Väntar på hantering samt Ärende avslutat.


TIPS! Använd de filter som finns för att filtrera mellan exempelvis en viss tidsperiod eller projekt.