För att se statistik, gå till Insights i menyn. 

Statistiken delas in i olika kategorier, där följande statistik finns tillgänglig: 

  1. Avikelsehantering - översikt för hur hanteringen av avvikelser ser ut. Statistiken visas genom KPI:er, grafer, trendlinjer samt topp 5.

  2. Risker - översikt för vilka risker som är mest förekommande. Statistiken visas genom KPI:er, grafer, trendlinjer samt topp 5.

  3. Tillbud & Olyckor - översikt för rapportering och hantering av tillbud och olyckor, mest förekommande riskområden och datumvy för inträffande. Statistiken genom KPI:er, grafer, trendlinjer samt topp 5.

  4. Aktivitet - översikt för aktiviteten på kontot med fokusområden på inspektioner, ronder, olyckor/tillbud/risker och på tid till åtgärd.