Gå in på det projekt där du vill se din avvikelselista och gör följande:

  1. Klicka på avvikelser i menyn till vänster i projektvyn.

  2. Här ser du listan med avvikelser.

  3. Välj om du ska söka tilldelade mig, skapade av mig eller samtliga avvikelser.