Det finns två olika sätt som arbetare på plats kan arbeta med projektets QR-kod:

 1. Registrering nya användare - genom att skanna projektets QR-kod kan nya användare registrera sig och lägga till sig i projektet utan att behöva bjudas in av en projektadministratör.

 2. Rapportera observationer och incidenter - projektets QR-kod kan också användas för att rapportera observationer, tillbud och olyckor i projektet genom att skanna QR-koden.

Delning av projektets QR-kod till kollegor

Projektadministratörer kan dela projektets QR-kod med sina kollegor på två olika sätt:

Mobilapplikation: QR-kod kan visas direkt från projektinformationsvyn

 1. Öppna mobilapplikationen

 2. Öppna menyn och tryck på “Projekt”

 3. Klicka på specifikt projekt för att navigera till skärmen med projektdetaljer

 4. Klicka på knappen ”Visa projektets QR-kod” för att öppna QR-koden i stort format (visas endast för projektadministratörer och kontoägare)

 5. Låt dina kollegor skanna QR-kod med BuildSafe-appen för att gå med i projektet

Utskriftsvänlig PDF: QR-koden kan laddas ner i PDF-format från vyn med projektdetaljer

 1. Från app.infobricfield.com, klicka på “Projekt” i huvudmenyn

 2. Klicka på specifikt projekt för att navigera till projektvyn

 3. Klicka på ”Detaljer” i menyn till vänster för att navigera till vyn med projektdetaljer (visas endast för projektadministratörer och kontoägare)

 4. Klicka på QR-kodens förhandsgranskning för att ladda ner QR-koden

 5. Distribuera den utskrivna QR-koden på olika platser på din arbetsplats så att kollegor enkelt kan hitta och skanna den

 6. Låt dina kollegor skanna QR-koden med Infobric Field-appen för att gå med i projektet

När användaren har skannat koden måste han eller hon helt enkelt följa instruktionerna på skärmen för att gå med i projektet. När man registrerar sig med QR-koden läggs de nya användarna automatiskt till som rapportörer i projektet och kan börja rapportera observationer och incidenter direkt.


OBS! Projektets QR-koder är endast för Infobric Field-applikationen


Projektets QR-kod kan endast skannas med QR-kodläsaren i Infobric Field-appen. Att använda andra applikationer för läsning av Infobric Field projektspecifika QR-koder kommer inte fungera.