1. Klicka på kugghjulet som du hittar bredvid ditt namn längst upp till höger

  2. Klicka på observationer och incidenter

  3. Välj om du vill redigera/radera ett arbetsmoment för positiv observation, riskobservation, tillbud eller olycka

4. Välj om du ska redigera arbetsmomentet eller om du ska radera det, ska du redigera så trycker du på pennan om du ska radera så väljer du soptunnan.


5. Klickar du på soptunnan raderar du arbetsmomentet, om du klickar på redigera kan du ändra titel och lägga in en beskrivning.
6. Klicka på spara

TIPS! Om du lägger till en beskrivning blir det lättare för den som rapporterar att förstå vilket arbetsmoment man ska välja.