1. Klicka på kugghjulet som du hittar bredvid ditt namn längst upp till höger.

  2. Klicka på observationer och incidenter.

  3. Välj ifall du vill lägga till arbetsmomentet för positiv observation, riskobservation, tillbud eller en olycka

4. Klicka på lägg till.
5. Namnge kategorin och lägg till en beskrivning.
6. Klicka på spara.