En kort genomgång av hur man skapar inspektionsmallar i Infobric Field