Om du har frågor kopplade till ditt användarkonto och din data i BuildSafe, kring dina rättigheter eller annat kopplat till GDPR är du varmt välkommen att kontakta oss på gdpr@buildsafe.se