Mall - lista med punkter att kontrollera under rond
Inspektion - typ av rond, ex. skydds- och miljörond, brandrond, fuktrond
Rond - schemaläggs inom olika inspektioner

Du kan dela upp ditt projekt i olika inspektioner, där varje inspektion kopplas till någon av dina mallar. I en inspektion schemalägger du sedan ronder.