Startvyn i mobilapplikationen baseras på den roll man har i Infobric Field. Med högre behörigheter ser man mer information, men lägre behörighet mindre. 


Startvyn är designad för att driva på rätt beteenden och säkerställa att avvikelser åtgärdas, ronder genomförs och rapporter (observationer/incidenter) hanteras. 

För alla roller är det enkelt att rapportera observationer och incidenter genom att klicka på knappen Rapportera i startvyn.

Projektadministratör & inspektör

För dig som är administratör eller inspektör handlar det om att få en tydlig bild av hur det går med arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet i dina projekt. Det är viktigt att snabbt kunna skapa sig en bild av nuläget och ta action på rätt saker.

Avvikelser att åtgärda

 • Tilldelad mig - avvikelser du ansvarar för att åtgärda, öppna och försenade. Se till att åtgärda i tid och jobba för att inte ha några öppna avvikelser 

 • Samtliga avvikelser - alla avvikelser i dina projekt. Använd för att driva på andra att åtgärda, ex. ta upp listan i morgonmöte och påminn

Ronder att genomföra

 • Planerade - dina schemalagda ronder för veckan

 • Ej genomförda - dina schemalagda ronder som inte genomförts. Använd för att säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet, dvs. att ronderna gås enligt schema och att risker fångas upp

Rapporter att hantera

 • Riskobservationer - rapporterade riskobservationer som behöver ageras på. Använd för att säkerställa att ni agerar på alla löpande observationer och hanterar allt som rapporteras

 • Incidenter - rapporterade tillbud och olyckor som behöver ageras på. Använd för att säkerställa att alla incidenter som rapporteras blir hanterade

Åtgärdsansvarig & insynsperson

För dig som åtgärdsansvarig är det viktigt att agera på de avvikelser som du tilldelas och också kunna lyfta risker och händelser som sker i projektet. 

För dig som insynsperson handlar det om att snabbt kunna få en överblick på hur arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet flyter på i dina projekt. I din roll kan du inte åtgärda några avvikelser, men det är viktigt att kunna se vilka risker som förekommer. 

Avvikelser att åtgärda 

 • Tilldelad mig - för dig som åtgärdsansvarig visar denna avvikelser som du ansvarar för att åtgärda, öppna och försenade. Se till att åtgärda i tid och jobba alltid för att inte ha några öppna avvikelser. För dig som insynsperson kommer det inte att finnas några avvikelser att åtgärda 

 • Samtliga avvikelser - alla avvikelser i dina projekt. Använd för att få en överblick på vilka risker som finns på din arbetsplats/dina projekt

Rapporter att hantera 

 • Riskobservationer - se vilka typer av risker som har rapporterats, följ dina egna riskobservationer och se hur de hanteras av platsledningen

 • Incidenter - se vilka incidenter som har rapporterats, följ dina egna rapporter och se hur de hanteras av platsledningen

Rapportör

För dig som rapportör ligger fokus på att kunna lyfta risker och händelser på ett snabbt och smidigt sätt. 

Din startvy är designad för: 

 • Överblick - se hur många riskobservationer och incidenter som du har rapporterat. Genom att klicka på någon av boxarna kan du också följa hur dina rapporter hanteras

 • Enklare rapportering - genom att rapporteringsfunktionen har lyfts fram till startvyn har det aldrig varit lättare att rapportera observationer eller incidenter. Klicka på Rapportera kan du snabbt och smidigt påbörja en observations- eller incidentrapport